Diagnostika potrubí

Použitie: prívody vody; odpadové potrubia; komíny; klimatizácie; káblové potrubia; podhľady; inštalatérstvo.

V prípade záujmu možnosť vyhotovenia záznamu na pamäťové médium.

pipe-video-diagnostic-virginia