Pilčícke práce

Orezávanie, čistenie a pílenie krovín, stromov a palivového dreva, iné práce s motorovou pílou.

stihl